Achtergrond


Friesland op de Kaart  is voortgekomen uit een samenwerking met Tresoar, de "Schatkamer van Fryslân". Tresoar bewaart in zijn depots 30.000 meter aan boeken en documenten over Fryslân. Een belangrijk onderdeel van al dat materiaal is de grote kaartencollectie. Via deze website wordt een deel van die kaartencollectie op een unieke manier beschikbaar gesteld, ontsloten en op innovatieve wijze gepresenteerd.
Daarbij is de verbeeldingskracht van het historisch kaartmateriaal vergroot door er twee dimensies aan toe te voegen, de lokale dimensie en de tijd-dimensie:

 
•  Voor alle (meer dan 400) Friese plaatsen is een uniforme serie kaartfragmenten gemaakt. De fragmenten zijn geknipt uit de beroemde atlassen van Schotanus-Halma (1718), Eekhoff (1849), twee topografische kaartseries en, voor het actuele beeld, uit Open Street Maps. Per plaats is de uitsnede en de schaal van de fragmenten steeds exact hetzelfde. Op die manier is de ruimtelijke ontwikkeling van de betreffende plaats door de eeuwen heen prachtig te zien.
•  Waar mogelijk zijn de fragmentenseries aangevuld met andere, meer specifieke kaarten waarop de betreffende plaats staat afgebeeld. 
•  Alle kaarten kunnen in Google Maps geopend worden als een overlay die meer of minder transparant gemaakt kan worden. op die manier zijn de verschillen tussen vroeger en nu in één oogopslag te zien.

 


Om één en ander mogelijk te maken, was het noodzakelijk om de (digale) historische kaarten eerst te georefereren. Daarbij wordt met behulp van GIS-software de oude kaart zo precies mogelijk op een actuele kaart of satellietbeeld gepositioneerd door in het oude en nieuwe beeld overeenkomstige punten te markeren. Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de oude kaart is de overlay ervan meer of minder vervormd.