Over Friesland op de Kaart


Een kaart zegt meer dan 1000 woorden
Oude kaarten spreken tot de verbeelding. De belangstelling ervoor groeit en het publiek wordt steeds breder. Ze verbeelden het landschap, de steden en de dorpen door de eeuwen heen en vormen een belangrijke bron voor lokale en regionale geschiedenis. Ze vertellen het verhaal van de omgeving waarin men is opgegroeid en/of woont, leeft en werkt. En vaak bieden ze een nieuwe, verrassende kijk op die omgeving. Last but not least: de meeste kaarten zijn ook gewoon prachtige plaatjes om te zien.

Google Maps
Dankzij Friesland op de Kaart krijgen enkele honderden historische kaarten van Fryslân een unieke extra dimensie: u kunt de kaarten in Google Maps bekijken en zélf meer of minder transparant maken. Op die manier worden de verschillen tussen vroeger en nu in één oogopslag zichtbaar. De Google Maps-overlays geven de oude kaarten letterlijk een nieuwe dynamiek en een nóg grotere verbeeldingskracht. Ze laten de geschiedenis op een unieke manier tot leven komen. Heden en verleden worden in één beeld verenigd: fascinerend voor jong en oud. 

Verhalen
Elke kaart heeft een eigen verhaal of is onderdeel ván een verhaal. Friesland op de Kaart wil die verhalen 'zwart op wit zetten' en zo de kaarten in een context plaatsen. Gaandeweg zullen beschrijvingen, verhalen, anekdotes etc. worden toegevoegd. Op die manier gaat het kaartmateriaal nog meer leven. Vertel ook úw verhaal! Bij iedere kaart kunt u heel eenvoudig een reactie plaatsen.

Actualiteit
Heel vaak is vanuit 'nu' een link te leggen naar 'toen', of andersom. Via Facebook en Twitter speelt Friesland op de Kaart in op actuele zaken en leggen we op creatieve wijze verbindingen tussen heden en verleden.