Doneren


Alle kleine beetjes helpen. En véél kleine beetjes zorgen ervoor dat u verzekerd blijft van de nijsgjirriche informatie die wij u niet alleen via deze website bieden, maar ook via Facebook en Twitter. Steun daarom het werk van Friesland op de Kaart door middel van een kleine bijdrage in de kosten. Zo'n blijk van waardering waarderen we zeer!

Uw donatie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL56 KNAB 0723 1073 19, ten name van GeoIdee in Dokkum en onder vermelding van "fodk".