Engelsmanplaat

Terug naar overzicht

Het kaartje rechtsonder (klik erop om te vergroten) is één van de Knipkaarten uit de inmiddels lange serie. Het is een fragment van de Chromotopografische Kaart des Rijks, (kaartblad 16: Engelsmanplaat, 1930) en toont het noodelijk deel van de toenmalige Engelsmanplaat, met het reddingshuisje dat daar destijds stond.
Dat reddingshuisje was in december 1944 enige tijd het onderkomen van twee Amerikaanse piloten en twee Nederlanders die lid waren (c.q. zeiden te zijn) van het ondergrondse verzet. De mannen zouden vanaf de Engelsmanplaat opgepikt worden door een snelle boot van de Engels Marine. De eerste nacht kwam die boot ook, maar omdat het afgesproken teken niet klopte, bleven de mannen waar ze waren.
Nieuwe pogingen om een boot te sturen mislukten. Na 12 dagen en nachten zijn drie van de vier mannen uiteindelijk naar het vasteland teruggekeerd en daar ondergedoken. Het lijk van de vierde man werd enkele weken later gevonden op Rottumeroog met een kogelgat in het hoofd. Het is nooit duidelijk geworden wat zich precies heeft afgespeeld op de Engelsmanplaat. Voor een uitgebreidere beschrijving van het verhaal: klik hier

Het kaartje linksonder is gemaakt door twee kaartbladen van de topografische kaart uit 1930 over die van 2011 heen te leggen en half transparant te maken. Daardoor is de (continue) verandering van het Wad prachtig te zien. Het verhaal van de Amnerikaanse piloten speelde zich af op de noordelijke uitloper van de toenmalige Engelsmanplaat. De Engelsmanplaat zelf is een stuk naar het zuidoosten opgeschoven en de uitloper is nu onderdeel van Het Rif.
Het Rif is ontstaan doordat er, na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969, minder water door het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog stroomde. Op de zandplaat hebben zich inmiddels ook lage duinen gevormd.
Het Rif en de Engelsmanplaat worden van elkaar gescheiden door het Smeriggat. Door verzanding van die geul lijkt het erop dat beide platen langzamerhand (weer) aanelkaar groeien.