Sexbierum

Terug naar overzicht

Tot voor kort was onduidelijk welk dorp op de linker kaart hieronder staat. Via Facebook en Twitter (#heelfrieslandzoekt) heeft Friesland op de Kaart  een oproep gedaan om mee te helpen het mysterie op te lossen. Dat leverde een paar suggesties op en leidde tot een levendige discussie. Uiteindelijk heeft onderzoek door Friesland op de Kaart  zélf de oplossing gebracht: het gaat om Sexbierum.


Bij het onderzoek waren de kaarten uit de Schotanus-Halma-atlas het vertrekpunt. Daarop is gezocht naar dorpen met een kerk vlak ten oosten van een vrijwel noord-zuid lopende waterweg én een opvaart in oostelijke richting. Dat resulteerde in een voorlopige top 3: Tzummarum; Sexbierum; Easterlittens. Even leek Tzummarum met de eer te gaan strijken, maar uiteindelijk bleek het toch Sexbierum te zijn.