Topografische kaart 1870-1935


Home | Kaarten | Topografische kaart 1870-1935

De "Verklaring der teekens en kleuren" (de legenda) is hier te zien. 

De officiële naam van deze kaartserie is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze staan ook bekend als Bonnekaarten of Bonnebladen, naar de Fransman Bonne die de gekozen projectievorm (van bol naar plat vlak) ontwikkelde. De kaarten zijn te beschouwen als opvolger van de Topographische en Militaire Kaart (TMK, 1850 - 1864), de oudste topografische kaart van Nederland.

Kort nadat de TMK (zwart-wit, schaal 1:50.000) klaar was, ontstond behoefte aan een meer gedetailleerde kaart in kleur. Dit resulteerde in de Bonnebladen die getekend zijn op schaal 1:25.000 en de eerste in kleur gedrukte kaarten van het Topographisch Bureau waren.

Men begon met de delen van Nederland die strategisch het belangrijkst waren. Pas later werd de rest van het land gekarteerd. De kaartbladen voor Friesland stammen voor het merendeel uit de periode 1924 -1934.

Door de schaal en gedetailleerde weergave zijn de Bonnebladen bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het Nederlandse landschap van de late negentiende en vroege twintigste eeuw.

Bronnen: hisgis.nl en kadaster.nl


KLIK HIERONDER OP EEN KAARTBLAD OM NAAR DE BETREFFENDE KAART TE GAAN.

 
6 18 19 20 31 32 33 44 45 46 58 59 61 62 63 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136 137 138 139 140 141 144 145 148 150 151 152 174 175