Topografische kaart circa 1950


Home | Kaarten | Topografische kaart circa 1950
De hieronder afgebeelde kaartbladen maken deel uit van de "Chromo-Topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000". Die kaarten werden vanaf ongeveer 1950 uitgegeven. Ze werden in opdracht van het Ministerie van Oorlog gemaakt door de Topografische Dienst. Die was in 1932 in de plaats gekomen van het sinds 1806 bestaande Topographisch Bureau van het Depot Generaal (en is tegenwoordig onderdeel van het Kadaster).

Op vrijwel alle kaartbladen wordt bovenaan vermeld wanneer het betreffende gebied verkend is, wanneer de hoogtemetingen verricht zijn en wanneer de kaart, al dan niet gedeeltelijk herzien is. Op een aantal kaartbladen is "Nooduitgave" gestempeld. De kaarten geven een redelijk betrouwbaar beeld van de situatie rond 1950.

Bron: Atlas van Topografische Kaarten Nederland 1955-1965, Uitgeverij 12 Provinciën, 2006/2007


KLIK HIERONDER OP ÉÉN VAN DE KAARTBLADEN OM NAAR DE BETREFFENDE KAART TE GAAN

4oost_topo1955 1west_topo1955 5west_topo1955 10west_topo1955 15west_topo1955 1oost_topo1955 5oost_topo1955 10oost_topo1955 15oost_topo1955 2west_topo1955 6west_topo1955 11west_topo1955 16west_topo1955 2oost_topo1955 6oost_topo1955 11oost_topo1955 16oost_topo1955 12west_topo1955