Chromotopografische Kaart des Rijks (kaartblad 59: Dokkum)


Home | Kaarten | Topografische kaart 1870-1935 | Chromotopografische Kaart des Rijks (kaartblad 59: Dokkum)
Chromotopografische Kaart des Rijks (kaartblad 59: Dokkum)
Datering: 1930
Bron: Tresoar

De "Verklaring der teekens en kleuren" (de legenda) is hier te zien. 

De officiële naam van deze kaartserie is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze staan ook bekend als Bonnekaarten of Bonnebladen, naar de Fransman Bonne die de gekozen projectievorm (van bol naar plat vlak) ontwikkelde. De kaarten zijn te beschouwen als opvolger van de Topographische en Militaire Kaart (TMK, 1850 -...

De "Verklaring der teekens en kleuren" (de legenda) is hier te zien. 

De officiële naam van deze kaartserie is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze staan ook bekend als Bonnekaarten of Bonnebladen, naar de Fransman Bonne die de gekozen projectievorm (van bol naar plat vlak) ontwikkelde. De kaarten zijn te beschouwen als opvolger van de Topographische en Militaire Kaart (TMK, 1850 - 1864), de oudste topografische kaart van Nederland.

Kort nadat de TMK (zwart-wit, schaal 1:50.000) klaar was, ontstond behoefte aan een meer gedetailleerde kaart in kleur. Dit resulteerde in de Bonnebladen die getekend zijn op schaal 1:25.000 en de eerste in kleur gedrukte kaarten van het Topographisch Bureau waren.

Men begon met de delen van Nederland die strategisch het belangrijkst waren. Pas later werd de rest van het land gekarteerd. De kaartbladen voor Friesland stammen voor het merendeel uit de periode 1924 -1934.

Door de schaal en gedetailleerde weergave zijn de Bonnebladen bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het Nederlandse landschap van de late negentiende en vroege twintigste eeuw.

Bronnen: hisgis.nl en kadaster.nl

Lees meer