Schets der wegen in de Grietenij Westdongeradeel


Home | Kaarten | Gemeentekaarten | Schets der wegen in de Grietenij Westdongeradeel
Schets der wegen in de Grietenij Westdongeradeel
Datering: 1843
Bron: Tresoar