Schoterland in de atlas van Schotanus


Home | Kaarten | Schotanus-Halma-atlas 1718 | Schoterland in de atlas van Schotanus
Schoterland in de atlas van Schotanus
Datering: 1718
Bron: Tresoar

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER

LET OP
De Schotanus-kaart van Schoterland bestaat uit twee delen op één kaartblad. Om het kaartdeel voor het oostelijke stuk van de grietenij te openen in Google Maps: klik hier

Bernardus Schotanus à Sterringa kreeg in 1682 opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland om nieuwe kaarten te maken van alle grietenijen in de provincie. Eerder...


EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER

LET OP
De Schotanus-kaart van Schoterland bestaat uit twee delen op één kaartblad. Om het kaartdeel voor het oostelijke stuk van de grietenij te openen in Google Maps: klik hier

Bernardus Schotanus à Sterringa kreeg in 1682 opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland om nieuwe kaarten te maken van alle grietenijen in de provincie. Eerder had hij zijn vader Christianus Schotanus geassisteerd bij het maken van de kaarten en plattegronden in de "Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt"(1664).

De opdracht van Gedeputeerde Staten resulteerde in de "Friesche Atlas" uit 1698. Een tweede, verbeterde druk daarvan werd in 1718 samengesteld door François Halma, drukker voor de Friese Staten. De grietenijkaarten in die uitgave zijn gebruikt voor Friesland op de Kaart. 


 
Lees meer