Kaart van het vlek Dragten en omstreken in de grietenij Smallingerland


Home | Kaarten | Overige Kaarten | Kaart van het vlek Dragten en omstreken in de grietenij Smallingerland
Kaart van het vlek Dragten en omstreken in de grietenij Smallingerland
Datering: 1840
Bron: Universiteitsbibliotheek Groningen

Deze kaart zat als losse bijlage in het boek “De opkomst van het vlek Dragten in de Provincie Friesland”. Schrijver daarvan was J.G. van Blom, lid van het 'Friesch Genootschap ter beoefening van de Friese geschiedenis, oudheid- en taalkunde', én notaris te Drachten. Het boek werd uitgegeven door Wopke Eekhoff, boekhandelaar/uitgever te Leeuwarden en vanaf 1838 tevens stadsarchivaris van...

Deze kaart zat als losse bijlage in het boek “De opkomst van het vlek Dragten in de Provincie Friesland”. Schrijver daarvan was J.G. van Blom, lid van het 'Friesch Genootschap ter beoefening van de Friese geschiedenis, oudheid- en taalkunde', én notaris te Drachten. Het boek werd uitgegeven door Wopke Eekhoff, boekhandelaar/uitgever te Leeuwarden en vanaf 1838 tevens stadsarchivaris van die stad.  
 
De kaart is gemaakt door voormalig landmeter van het kadaster S.J. Zoveele en kan worden beschouwd als een eerste, zeer geslaagde vingeroefening voor de kaarten die Eekhoff later liet maken voor zijn opum magnus, de beroemde “Nieuwe Atlas van Friesland” (klik hier).

In zijn voorwoord schrijft Blom over de kaart: “eene kaart van Dragten, volgens deszelfs tegenwoordigen toestand” die “kan verstrekken tot maatstaf, om de veranderingen, die Dragten vervolgens ondergaan zal, in lateren tijd af te meten.” 
 
 Meehelpen om onze content ook in de toekomst gratis beschikbaar te houden? Doneer dan nu via deze knop!

 

 
Lees meer