Carte du Camp d'Utrecht


Home | Kaarten | Overige Kaarten | Carte du Camp d'Utrecht
Carte du Camp d'Utrecht
Datering: 1805
Bron: Nationaal Archief

EEN AFDRUK BESTELLEN VAN DEZE KAART? KLIK HIER

Deze kaart van het Frans / Bataafse legerkamp bij Zeist werd gemaakt door Gillis Johannes Le Fèvre de Montigny (1765-1821). Die was sinds 1782 militair-ingenieur en examinator van landmeters die in 1806 bij (de voorloper van) het kadaster aangesteld wilden worden. In september 1804 schreef De Montigny aan de minister van Oorlog dat de Fransen...

EEN AFDRUK BESTELLEN VAN DEZE KAART? KLIK HIER

Deze kaart van het Frans / Bataafse legerkamp bij Zeist werd gemaakt door Gillis Johannes Le Fèvre de Montigny (1765-1821). Die was sinds 1782 militair-ingenieur en examinator van landmeters die in 1806 bij (de voorloper van) het kadaster aangesteld wilden worden. In september 1804 schreef De Montigny aan de minister van Oorlog dat de Fransen een kaart van het kamp hadden gemaakt die te algemeen was en wegens onnauwkeurigheid “en kleinheid der schaal geheel en al onvoldoende”. Generaal August Frédéric Louis Viesse de Marmont, opperbevelhebber van de Bataafse en Franse troepen in de Bataafse Republiek en commandant van het legerkamp, vroeg De Montigny vervolgens om een nieuwe kaart van het kamp te maken,  die “zowel voor de geschiedenis als tot instructie der militaire schoolen” zou kunnen dienen.
 
Marmont was ambitieus en eerzuchtig. Hij rustte niet voordat hij “hier het best getrainde leger aller tijden zou bevelen, dat na mij wellicht geëvenaard maar nimmer overtroffen zal worden”. Zijn eerzucht kwam ook tot uiting in een aarden piramide die hij de soldaten bij het kamp liet maken, bedoeld als monument dat “de herinnering aan ons verblijf op deze vlakte in de toekomstige eeuwen levend zou houden”. Het deed hem goed dat de bewoners van het gebied er de naam “Marmontberg” aan gaven. Maar al in 1806, bij een bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan het kamp, werd de naam veranderd in “Pyramide van Austerlitz”. Die naam verwijst naar de door Napoleon gewonnen ‘Slag bij Austerlitz’ (nu Slavkov in Tsjechië) op 2 december 1805. Aan die slag hadden ook de troepen van generaal Marmont deelgenomen.
 
Terug naar de kaart. Op 13 oktober 1804 kreeg De Montigny toestemming “om het camp bij Zeyst met de meeste mogelijke naauwkeurigheid” op te meten en de kaart “op ene bekwame en duidelijke schaal te vervaardigen”. Vier maanden later was de kaart klaar. Opdrachtgever Marmont was zeer tevreden en wilde de kaart door een plaatsnijder laten graveren, wat 300 gulden zou kosten. Het graveerwerk werd uitgevoerd door C. Van Baarsel en de gedrukte versie van de kaart werd uitgegeven door Covens en Mortier.
 
De kaart is zeer gedetailleerd. Iedere divisie is minutieus uitgewerkt met linies van tenten en barakken, tot en met de individuele tenten van de commandanten. Ook het artilleriekamp en het artilleriepark zijn in detail weergegeven. De Franse divisies zijn blauw / wit gekleurd, de Bataafse blauw / rood. Op deze gedrukte versie is de centraal gelegen, grote tent van de Franse generaal Marmont (A) foutief ingekleurd (namelijk blauw / rood).
 
Bovenstaande informatie is afkomstig uit een uitgebreid artikel over de kaart in het tijdschrift Caert Thresoor (30e jaargang, 2011, nr. 3, p. 78-86). Voor het volledige, zeer interessante artikel: klik hier.
 
 Meehelpen om onze content ook in de toekomst gratis beschikbaar te houden? Doneer dan nu via deze knop!

 

 
Lees meer