Kaart van een 'Questieus veldt' op Fries-Drentse grens


Home | Kaarten | Overige Kaarten | Kaart van een 'Questieus veldt' op Fries-Drentse grens
Kaart van een 'Questieus veldt' op Fries-Drentse grens
Datering: 1756
Bron: Tresoar

Blijkens de aantekening rechtsonder is deze kaart een kopie van een andere kaart: "Deze copy gemaakt door mij ondergeschrevene naar de kaart op 't landschaps-Huis betreffende den 5de Maart 1756. Johann Hermann Knoop".

Aanleiding voor het maken van de kaart is een grensgeschil tussen Friesland en Drenthe. Het gebied in kwestie is aangeduid als "Questieus Veldt". Over het midden daarvan loopt...

Blijkens de aantekening rechtsonder is deze kaart een kopie van een andere kaart: "Deze copy gemaakt door mij ondergeschrevene naar de kaart op 't landschaps-Huis betreffende den 5de Maart 1756. Johann Hermann Knoop".

Aanleiding voor het maken van de kaart is een grensgeschil tussen Friesland en Drenthe. Het gebied in kwestie is aangeduid als "Questieus Veldt". Over het midden daarvan loopt de 'limit-scheiding gemaakt Ao 1737 door weerzijdse Hrn Commissarien". Friesland wilde die grens blijkbaar in noordelijke richting verschuiven (waardoor de Swart-dijcksterschans op de provinciegrens zou komen te liggen). Drenthe wilde de grens juist verder naar het zuiden leggen. De claims over en weer worden aangeduid met 'Pretens van Friesland' en 'Pretens van Drent'.  

Met de variabele transparantie van de kaartoverlay is mooi te zien dat men het uiteindelijk maar gelaten heeft zoals het was: de huidige grens ligt nog precies op de plek van de 'limit-scheiding' van 1737. 

Overigens speelde er in het gebied blijkbaar ook nog een grensconflict tussen Drenthe en Groningen. Ten noorden van het 'Questieus Veldt' staat handgeschreven: "Groninger Lands-Disputabel Veldt met die van Een". 
 
 Meehelpen om onze content ook in de toekomst gratis beschikbaar te houden? Doneer dan nu via deze knop!

 

 
Lees meer