Kaart van de gemeente Leeuwarden in 1943


Home | Kaarten | Leeuwarden | Kaart van de gemeente Leeuwarden in 1943
Kaart van de gemeente Leeuwarden in 1943
Datering: 1943
Bron: anoniem

EEN AFDRUK BESTELLEN VAN DEZE KAART? KLIK HIER!

Deze kaart van Leeuwarden lijkt sterk op de kaart die 10 jaar eerder werd uitgegeven door de VVV (klik hier). Feitelijk is het dezelfde kaart, maar dan in een andere kleurstelling én aangevuld met de uitbreidingen van de stad in de tussenliggende tien jaar. 

De meest in het oog springende uitbreiding is die in het zuiden, westelijk van de...

EEN AFDRUK BESTELLEN VAN DEZE KAART? KLIK HIER!

Deze kaart van Leeuwarden lijkt sterk op de kaart die 10 jaar eerder werd uitgegeven door de VVV (klik hier). Feitelijk is het dezelfde kaart, maar dan in een andere kleurstelling én aangevuld met de uitbreidingen van de stad in de tussenliggende tien jaar. 

De meest in het oog springende uitbreiding is die in het zuiden, westelijk van de Verlengde Schrans (die in 1933 nog Straatweg naar Zwolle heette). Behalve woningbouw is daar ook het Julinanapark gerealiseerd. Oostelijk van de Verlengde Schrans is een kleiner parkje te zien (het Borniapark) en een sportterrein. Beide zijn nadien verdwenen, net als de ijsbaan en het zwembad van Huizum. Van de Badweg resteert alleen het meest westelijke stukje. 

In het westen heeft op kleinere schaal nieuwbouw plaatsgevonden, zuidwestelijk van de Bildtsestraat. De wielerbaan die op de kaart uit 1933 te zien is in het verlengde van de Engelschestraat, is verdwenen.     

Ook ten noorden van de Groningerstraatweg zijn er een paar woonstraten bijgekomen. Aan de andere kant van die uitvalsweg is het Oosterpark aangelegd (nu het Doctor Zamenhofpark), met ten noorden daarvan woningen. Op de kaart uit 1933 staat ter plaatse nog een Schietbaan aangegeven.  

In het oosten van de stad is Sportterrein "Cambuur" de meest in het oog springende verandering ten opzichte van 1933. Wat minder duidelijk zichtbaar, maar minstens zo belangrijk, is de verbeterde infrastructuur aan deze kant van de stad. In 1933 liepen de Poppeweg vanuit het zuiden en de Nieuwe Poppeweg vanuit het noorden 'dood' op Het Vliet. Iets westelijk daarvan lag een klein bruggetje over Het Vliet. De enige 'serieuze' oeververbinding lag ter hoogte van de Bleeklaan. Op deze kaart zijn is vanaf de Tweede Kanaalbrug een geheel nieuwe verbinding te zien: Franklinstraat - Poppebrug - Archipelweg. 

 
Lees meer