Tekening van villawijk De Braamberg en Ruimzicht in Arnhem


Home | Kaarten | Ontwerp- en uitbreidingsplannen | Tekening van villawijk De Braamberg en Ruimzicht in Arnhem
Tekening van villawijk De Braamberg en Ruimzicht in Arnhem
Datering: 1915 (ca.)
Bron: Gelders Archief

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER

Deze schitterende ‘artist impression’ van een villawijk “gelegen tusschen de parken Sonsbeek en Klarenbeek op 15 min. afstand van het centrum van Arnhem” werd rond 1915 gemaakt. De bedoeling ervan was om welgestelde burgers te verleiden tot het kopen van bouwkavels “voor den bouw van villa’s”. Daarbij richtte men zich niet alleen op...

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER

Deze schitterende ‘artist impression’ van een villawijk “gelegen tusschen de parken Sonsbeek en Klarenbeek op 15 min. afstand van het centrum van Arnhem” werd rond 1915 gemaakt. De bedoeling ervan was om welgestelde burgers te verleiden tot het kopen van bouwkavels “voor den bouw van villa’s”. Daarbij richtte men zich niet alleen op Arnhem en omgeving: aanvragen om gronden konden ook worden gedaan bij “de makelaars in Nederland en Oost- en West Indië”. 
Het prachtige plaatje en de ronkende tekst hadden niet het gewenste effect:  er meldden zich nauwelijks belangstellenden en de exploitatie van de bouwterreinen verliep uiterst moeizaam. Daarop besloot men om de gronden uit te geven voor de bouw van woningen voor de middenklasse. Daaraan was een tekort, doordat de woningbouwverenigingen zich met steun van het Rijk richtten op de huisvesting van de arbeidende klasse, terwijl in de particuliere sfeer uitsluitend voor de meer welgestelden werd gebouwd.
 
In het zuidelijk deel van het plangebied (ten zuiden van de Dalweg en oostelijk van de Heselbergherweg) werden door verschillende woningbouwcorporaties fraaie, onder architectuur gebouwde woningen gerealiseerd voor ambtenaren, middenstanders en leraren. Verder naar het noorden kwam de beoogde villabouw wel van de grond, zij het voor een deel pas veel later. 
Het stedenbouwkundig plan bleef onveranderd. Dat plan was gebaseerd op eerdere uitbreidingsplannen voor de héle stad van directeur Gemeentewerken, ir. W.F.C. Schaap (1870-1933) en vormde een breuk met de formele stedenbouw van de negentiende eeuw. Waar mogelijk werden lange rechte straten vermeden en werden korte zichtlijnen gerealiseerd.
 
Lees meer