Rivierkaart 2e herziening serie 2 (blad 24: Maassluis)


Home | Kaarten | Algemeene Rivierkaart Tweede herziening | Rivierkaart 2e herziening serie 2 (blad 24: Maassluis)
Rivierkaart 2e herziening serie 2 (blad 24: Maassluis)
Datering: 1933
Bron: Rijkswaterstaat

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER!

Deze kaart mag met recht 'historisch' worden genoemd: het is de eerste (Nederlandse) kaart die werd gemaakt op basis van luchtfoto's. De historische kaart werd in 1933 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. Die in 1798 opgericht dienst had in de voorgaande 100 jaar ruime ervaring had opgedaan met het maken van kaarten. In die periode had men al vaker...

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER!

Deze kaart mag met recht 'historisch' worden genoemd: het is de eerste (Nederlandse) kaart die werd gemaakt op basis van luchtfoto's. De historische kaart werd in 1933 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. Die in 1798 opgericht dienst had in de voorgaande 100 jaar ruime ervaring had opgedaan met het maken van kaarten. In die periode had men al vaker voorop gelopen bij het ontwikkelen en vooral het toepassen van nieuwe technieken op het gebied van landmeetkunde en reproductie- en druktechnieken. Kaarten op basis van luchtfoto's betekenden een grote stap voorwaarts. Ze waren nauwkeuriger én het productieproces werd eenvoudiger, sneller en goedkoper. 

Op advies van Rijkswaterstaat had de minister van Binnenlandse Zaken in 1829 besloten tot een systematische en uniforme kartering van de Nederlandse rivieren. De eerste editie van die Algemeene Rivierkaart van Nederland  verscheen tussen 1830 en 1864. In 1871 werd begonnen met de eerste herziening, en toen die in 1908 was afgerond waren de kaarten die het eerst herzien waren al weer toe aan de volgende herziening.  

Deze prachtige kaart is een voorbeeld van de tweede herziening.van de Algemeene Rivierkaart. Het kaartblad is onderdeel van een serie die werd uitgegeven op een schaal van 1 : 5000, in plaats van de gebruikelijke 1 : 10.000. Het toch al hoge detailniveau van de rivierkaarten is hier dus nog eens flink verhoogd. Dat resulteert in een ongelofelijk nauwkeurig beeld van Maassluis en omgeving in de vroege jaren dertig. 
Linksonder is te lezen dat de luchtfoto's waaruit de kaart  "over de geheele oppervlakte geconstrueerd" is, werden gemaakt op 9  juni 1930. "Een hernieuwde opname, wegens wijzigingen in een gedeelte van het terrein, had plaats op 1 maart 1932", en "de laatste verkenningen en terrestrische bijmetingen geschiedden in Juli en Augustus 1932". De luchtfoto's voor de rivierkaarten werden gemaakt door de KLM. 

Meer weten over de verschillende edities Algemeene Rivierkaart van Nederland? Klik hier voor uitgebreide en interessante achtergrondinformatie. 
Lees meer