Kaart van de haven- en kanaalwerken te IJmuiden


Home | Kaarten | Waterstaatskaarten | Kaart van de haven- en kanaalwerken te IJmuiden
Kaart van de haven- en kanaalwerken te IJmuiden
Datering: 1940
Bron: Noord Hollands Archief

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER

Mooie gedetaileerde kaart van IJmuiden en Velsen, waarop de 'haven- en kanaalwerken' zijn aangegeven. De kaart is van oktober 1940 en een productie van Rijkswaterstaat District Tunnelbouw Velsen. 
Ten noorden van het Noorzeekanaal zijn de nog relatief bescheiden Hoogovens en Staalfabrieken te zien. Een flink deel van het Hoogovens-terrein wordt...

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER

Mooie gedetaileerde kaart van IJmuiden en Velsen, waarop de 'haven- en kanaalwerken' zijn aangegeven. De kaart is van oktober 1940 en een productie van Rijkswaterstaat District Tunnelbouw Velsen. 
Ten noorden van het Noorzeekanaal zijn de nog relatief bescheiden Hoogovens en Staalfabrieken te zien. Een flink deel van het Hoogovens-terrein wordt in beslag genomen door gebouwen van de M.E.K.O.G. Die afkorting stond voor Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengas. Dat bedrijf werd opgericht in 1929 met als doel het benutten van de cokesovengassen die vrijkomen in de cokesfabriek. Het was een samenwerking van Hoogovens en Shell en voor Shell de eerste chemische activiteit waar het aan deelnam. 
In de cokesfabriek werd steenkool door een speciale warmtebehandeling van verontreinigingen ontdaan om er een zuiverder brandstof van te maken. MEKOG gebruikte de gassen die daarbij vrijkomen voor de productie van stikstofkunstmest. 

Op de kaart is ook mooi te zien dat de opeenvolgende zeesluizen in het Noorzeekanaal steeds groter werden. Bij de opening van het kanaal in 1876 waren de Kleine Sluis en de Zuidersluis de enige twee sluizen voor de scheepvaart. Twintig jaar later kwam daar de Middensluis bij, en in 1929 de Noordersluis. In 1940 werd noordelijk van de Noordersluis een nieuw spuikanaal met spuisluis gerealiseerd. 

De afmetingen van de Noordersluis voldeden bijna 100 jaar. Maar om de steeds grotere zeeschepen naar Amsterdam te kunnen laten varen werd in 2016 begonnen met de bouw van een nieuwe sluis, pal naast die uit 1929. De nieuwe sluis, in lijn met de fantasieloze namen van de oudere sluizen 'Zeesluis IJmuiden' gedoopt, werd in januari 2022 geopend. Met een lengte van 500 meter, een breedte van 70 meter en een diepte van 18 meter is het de grootste zeesluis ter wereld.  
Lees meer