Atlas van Eekhoff 1849-1859


Home | Kaarten | Atlas van Eekhoff 1849-1859

Op zijn dertiende ging Wopke Eekhoff (1809 - 1880) in zijn geboortestad Leeuwarden aan het werk bij boekhandelaar en drukker G.T.N. Suringar. Hij ontwikkelde zch tot een 'self-made' historicus van naam. In 1838 werd hij benoemd tot stadsarchivaris van Leeuwarden, de eerste van Nederland. Die functie combineerde hij met een eigen boekhandel en uitgeverij op de hoek van de Wirdumerdijk en de Peperstraat.

In een oplage van 286 exemplaren gaf Eekhoff in 1849 de Nieuwe Atlas van Friesland uit, tegenwoordig beter bekend als de Eekhoff-atlas. Tien jaar daarvoor hadden Gedeputeerde Staten van Friesland opdracht gegeven om de provincie opnieuw in kaart te brengen. Met behulp van driehoeksmeting werden de kaarten samengesteld door J.W. Witteveen (tekenaar bij het kadaster), onder toezicht van ingenieur-verificateur J.H. Jappé. De kaarten werden gegraveerd door D. en H. Veelwaard en beletterd door L. Schweickhardt.


Voor uitgebreidere informatie over de Atlas van Eekhoff: klik hier (vertaalde versie van artikel van Haye Bijlsma  in Letterhoeke, jaargang 3, 2007, nr. 2) 

Op onderstaande overzichtskaart (in 1847 uitgegeven door de voormalig werkgever van Eekhoff, G.T.N. Suringar) zijn, ten behoeve van het gebruik op deze website, de grietenijgrenzen geaccentueerd.

 

KLIK HIERONDER OP ÉÉN VAN DE GRIETENIJEN OM NAAR DE BETREFFENDE KAART TE GAAN.