Kaart der doorbraken en overstrooming van Friesland op den 4 February 1825


Home | Kaarten | Provinciekaarten | Kaart der doorbraken en overstrooming van Friesland op den 4 February 1825
Kaart der doorbraken en overstrooming van Friesland op den 4 February 1825
Datering: 1825
Bron: Tresoar
 

Op 4 en 5 februari 1825 werd Nederland getroffen door de grootste natuurramp van de negentiende eeuw. Een noordwesterstorm, in combinatie met springtij, hoog binnenwater en verzwakte en verwaarloosde dijken, leidde tot een 'watervloed' die qua omvang vergelijkbaar is met 'de' Watersnoodramp van 1953.
 
Overijssel en Friesland werden verreweg het zwaarst getroffen, zoals te zien is op...
 

Op 4 en 5 februari 1825 werd Nederland getroffen door de grootste natuurramp van de negentiende eeuw. Een noordwesterstorm, in combinatie met springtij, hoog binnenwater en verzwakte en verwaarloosde dijken, leidde tot een 'watervloed' die qua omvang vergelijkbaar is met 'de' Watersnoodramp van 1953.
 
Overijssel en Friesland werden verreweg het zwaarst getroffen, zoals te zien is op naaststaande afbeelding, afkomstig uit een artikel van Frits David Zeiler in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 2007. (klik hier voor het hele artikel) 

Op de kaart van Friesland zijn, met de hand, in rood de dijkdoorbraken aangegeven en in blauw het overstroomde gebied. Het oorspronkelijke kaartje is begin 19de eeuw gedrukt, vermoedelijk voor een atlasje, uitgegeven door E. Maaskamp te Amsterdam. 
Onderaan is met de hand geschreven: "De doorbraken der dijken zijn boven Workum. De bovenste 58 voet, dan 107 voet, bij hinlopen 154 voet, en de binne of oudedijk 210 voet breet en diep 30 voet. Van de Lemmer tot de Kuinder zijn 4 doorbraken"


 
 Meehelpen om onze content ook in de toekomst gratis beschikbaar te houden? Doneer dan nu via deze knop!

 

 
Lees meer