Schotanus-Halma-atlas 1718


Home | Kaarten | Schotanus-Halma-atlas 1718

Bernardus Schotanus à Sterringa kreeg in 1682 opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland om nieuwe kaarten te maken van alle grietenijen in de provincie. Eerder had hij zijn vader Christianus Schotanus geassisteerd bij het maken van de kaarten en plattegronden in de "Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt"(1664).

De opdracht van Gedeputeerde Staten resulteerde in de "Friesche Atlas" uit 1698. Een tweede, verbeterde druk daarvan werd in 1718 samengesteld door François Halma, drukker voor de Friese Staten. De grietenijkaarten in die uitgave zijn gebruikt voor Friesland op de Kaart. De overzichtskaart hieronder was één van de 'extraas' in de Halma-uitgave.

Meer informatie over de Schotanus-Halma atlas vindt u hier

KLIK HIERONDER OP ÉÉN VAN DE GRIETENIJEN OM NAAR DE BETREFFENDE KAART TE GAAN